ไทย   Eng  

นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กล่าวต้อนรับ พร้อมมอบของที่ระลึก ให้กับคณะสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก ในการติดตามโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดตาก

นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กล่าวต้อนรับ พร้อมมอบของที่ระลึก ให้กับคณะสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก ในการติดตามโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดตาก

calendar_today 3 March 2022 | 266 Times


Photo gallery

News Related article

Not found releted news

Related website

Event calendar