ไทย   Eng  

นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในฐานะผู้อำนวยการอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก ได้มอบหมายให้ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นำเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมดำเนินการ จัดเรียงหินกรวด ในบริเวณ ไม้กลายเป็นหิน ต้นที่ 1

นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในฐานะผู้อำนวยการอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก ได้มอบหมายให้ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นำเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมดำเนินการ จัดเรียงหินกรวด ในบริเวณ ไม้กลายเป็นหิน ต้นที่ 1

calendar_today 4 March 2022 | 306 Times


Photo gallery

News Related article

Not found releted news

Related website

Event calendar