ไทย   Eng  

นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ ว่าที่ ดร.ฑีฆะพล ทวีเกื้อกูลกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจติดตามการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำที่ทางสำนักช่าง

นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ ว่าที่ ดร.ฑีฆะพล ทวีเกื้อกูลกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจติดตามการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำที่ทางสำนักช่าง

calendar_today 29 March 2022 | 71 Times


Photo gallery

News Related article

Not found releted news

Related website

Event calendar