ไทย   Eng  

ประกาศ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ประกาศ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

calendar_today 18 November 2020 | 1214 Timesข่าวประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง Related article

Related website

Event calendar

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/2p5h00