ไทย   Eng  

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

calendar_today 23 November 2020 | 2514 Timesข่าวประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง Related article

Related website

Event calendar