ไทย   Eng  

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

calendar_today 9 August 2022 | 45 TimesPhoto gallery


Activity News Related article

Related website

Event calendar