ไทย   Eng  

ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขยื่นแบบแจ้งความประสงค์สมัครใจถ่ายโอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และขอช่วยราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขยื่นแบบแจ้งความประสงค์สมัครใจถ่ายโอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และขอช่วยราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566

calendar_today 18 October 2022 | 253 TimesAnnouncement Related article

Related website

Event calendar