ไทย   Eng  

ประกาศสภา อบจ.ตาก เรื่อง ให้ใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญํติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

ประกาศสภา อบจ.ตาก เรื่อง ให้ใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญํติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

calendar_today 27 October 2022 | 226 TimesAnnouncement Related article

Related website

Event calendar