ไทย   Eng  

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงานโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “Tak Tourism Festival 2023” เที่ยว “ตาก” แสนสุขใจ ชมสวน ฟังเสียง เพลินแสง รับลมหนาว ครั้งที่ 2

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงานโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “Tak Tourism Festival 2023” เที่ยว “ตาก” แสนสุขใจ ชมสวน ฟังเสียง เพลินแสง รับลมหนาว ครั้งที่ 2

calendar_today 25 December 2022 | 88 TimesPhoto gallery


Activity News Related article

Related website

Event calendar