ไทย   Eng  

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีบวงสรวง ขอพระบรมราชานุญาตจัดการแสดงละครประกอบแสงสีเสียงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดตาก

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีบวงสรวง ขอพระบรมราชานุญาตจัดการแสดงละครประกอบแสงสีเสียงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดตาก

calendar_today 27 December 2022 | 136 TimesPhoto gallery


Activity News Related article

Related website

Event calendar