ไทย   Eng  

ปลัดองค์การบริหารส่วนจงหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ปลัดองค์การบริหารส่วนจงหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

calendar_today 5 January 2023 | 103 TimesPhoto gallery


Activity News Related article

Related website

Event calendar