ไทย   Eng  

นายปณิธิ ระวังนาม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก(2) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และแกนนำผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายปณิธิ ระวังนาม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก(2) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และแกนนำผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

calendar_today 10 January 2023 | 158 TimesPhoto gallery


Activity News Related article

Related website

Event calendar