ไทย   Eng  

ประกาศเรื่องรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายทางผู้บริหารที่ว่าง

ประกาศเรื่องรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายทางผู้บริหารที่ว่าง

calendar_today 3 March 2023 | 193 TimesAnnouncement Related article

Related website

Event calendar