ไทย   Eng  

รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดอบจ.ตาก

รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดอบจ.ตาก

calendar_today 27 May 2022 | 59 Times้hum1 Related article

Related website

Event calendar