โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร อ่านรายละเอียดข่าว
10 ก.ย. 2563 16:53   อ่าน 121 ครั้ง
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้พลตรีพรชัย เอี่ยมสนิทอมร ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ อาคารสราญรมย์ มณฑลทหารบกที่ 310 ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก และศึกษาดูงาน ณ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก โดยมีนางพุดแก้ว  พันธุ์สุภา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กล่าวรายงาน และได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากร จากสำนักงานเกษตรจังหวัดตาก และมณฑลทหารบกที่ 310 ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก มาบรรยายให้ความรู้ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อสร้างทางเลือกให้กับเกษตรกรในการสร้างรายได้และสร้างงานจากฐานทรัพยากรที่ตนเองมี และเพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตมีสุขภาพที่ดีและผลผลิตที่ได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นเกษตรกร และประชาชนทั่วไปจากอำเภอเมืองตาก  และอำเภอบ้านตาก เข้าร่วม จำนวน 100 คน
แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนๆ รู้จัก