โครงการอบรมและศึกษาดูงาน “บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมผู้สูงอายุ Aging Society”

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร อ่านรายละเอียดข่าว
10 ก.ย. 2563 18:26   อ่าน 243 ครั้ง
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน “บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมผู้สูงอายุ Aging Society”
วันที่ 10 กันยายน 2563 นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ,ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ,ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน “บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมผู้สูงอายุ Aging Society” ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานผู้สูงอายุให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และแกนนำผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ส่งเสริมและพัฒนาสังคมศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือในการดำรงตนและการทำประโยชน์แก่สังคม “เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง”
แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนๆ รู้จัก