ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561