ไทย   Eng  

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

calendar_today 3 พฤษภาคม 2565 | 414 ครั้ง


รูปภาพประกอบเนื้อหา

ข่าวกิจกรรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ takpao.go.th มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้
ปฏิทินกิจกรรม

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/2p5h00