ไทย   Eng  

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเข้าร่วมการประชุมและร่วมเป็นวิทยากรร่วมในเวทีเสวนาการจัดทำผังภูมินิเวศและการพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ ประเภทโป่งพุร้อน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเข้าร่วมการประชุมและร่วมเป็นวิทยากรร่วมในเวทีเสวนาการจัดทำผังภูมินิเวศและการพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ ประเภทโป่งพุร้อน

calendar_today 20 พฤษภาคม 2565 | 335 ครั้ง


รูปภาพประกอบเนื้อหา

ข่าวกิจกรรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ takpao.go.th มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้
ปฏิทินกิจกรรม