ไทย   Eng  

ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน

ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุนนางบุญถี สอนเจริญทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน

นางสาวธีราพร เวรุมาสย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวธารารัตน์ ชูทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวปริยวิศว์ สิงห์โตมีทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายชนะชัย สีสมบูรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ takpao.go.th มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้
ปฏิทินกิจกรรม