ไทย   Eng  

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารนางทองทราย หมายหมั้น
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางบุญถี สอนเจริญทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน

นางนุชพานันท์ ศรีตระกูล
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายอภิรักษ์ สุขนันตพงศ์
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ takpao.go.th มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้
ปฏิทินกิจกรรม