ไทย   Eng  

ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน


ณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

นางวันทนา วิรัชเกษม
รองปลัดองค์การการบริหารส่วนจังหวัด

นางพุดแก้ว พันธุ์สุภา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


หน่วยงานภายใน


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล


ระบบสารสนเทศ


บริการ


หนังสือราชการ

บริการนักท่องเที่ยว

จุ ด ช ม วิ ว บ้ า น ป่ า ห ว า ย
13 กันยายน 2563 | cloud_download 1
ตลาดมูเซอ
24 สิงหาคม 2563 | cloud_download 1
อุทยานแห่งชาติพาเจริญ
24 สิงหาคม 2563 | cloud_download 1
One day Trip
4 ธันวาคม 2561 | cloud_download 144
2 วัน 1 คืน
4 ธันวาคม 2561 | cloud_download 91
3 วัน 2 คืน
4 ธันวาคม 2561 | cloud_download 103
อาหารพื้นเมืองตาก
6 สิงหาคม 2559 | cloud_download 8515
ของฝากจากเมืองตาก
27 กรกฏาคม 2559 | cloud_download 4655

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ takpao.go.th มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้
ปฏิทินกิจกรรม