ไทย   Eng  

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
0899009888

นายฑีฆะพล ทวีเกื้อกูลกิจ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (1)
0818869988

นายรัฐชัย คงเกียรติคีรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (2)
0960986456

นางสาวธันยพัฒน์ ตุ้นทรัพย์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
0935394624

นางสาวปณิตตรา จันทร์วรโชติ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
0850594103

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ takpao.go.th มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้
ปฏิทินกิจกรรม