ไทย   Eng  

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ

calendar_today 21 มิถุนายน 2560 | 3012 ครั้ง


ดาวน์โหลดไฟล์แนบรูปภาพประกอบเนื้อหา


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ takpao.go.th มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้
ปฏิทินกิจกรรม

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/2p5h00