ไทย   Eng  

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

calendar_today 23 พฤศจิกายน 2563 | 2462 ครั้งข่าวประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ takpao.go.th มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้
ปฏิทินกิจกรรม