ไทย   Eng  

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ.2563 และพิจารณา(ร่าง)แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ.2563 และพิจารณา(ร่าง)แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564

calendar_today 2 มีนาคม 2564 | 22 ครั้งรูปภาพประกอบเนื้อหา


ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ takpao.go.th มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้
ปฏิทินกิจกรรม