ไทย   Eng  

การประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนพร้อมมอบเงินอุดหนุนด้านการศึกษาฯ, ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนพร้อมมอบเงินอุดหนุนด้านการศึกษาฯ, ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

calendar_today 8 กรกฏาคม 2564 | 72 ครั้งรูปภาพประกอบเนื้อหา


ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ takpao.go.th มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้
ปฏิทินกิจกรรม