ไทย   Eng  

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน สมาชิก ทสม. เข้ารับการคัดเลือก ทสม.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน สมาชิก ทสม. เข้ารับการคัดเลือก ทสม.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

calendar_today 25 มีนาคม 2565 | 480 ครั้งข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ takpao.go.th มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้
ปฏิทินกิจกรรม

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/2p5h00