ไทย   Eng  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน จำนวน 50,000 บาท เพื่อบำรุงรักษา สืบสาน ศิลปะจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตประชาชนในท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน จำนวน 50,000 บาท เพื่อบำรุงรักษา สืบสาน ศิลปะจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตประชาชนในท้องถิ่น

calendar_today 13 มิถุนายน 2565 | 45 ครั้งรูปภาพประกอบเนื้อหา


ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ takpao.go.th มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้
ปฏิทินกิจกรรม