ไทย   Eng  

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในฐานะผู้อำนวยการอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตากลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานบันทึกสถิติโลกไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก Guinness World Records (GWR)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในฐานะผู้อำนวยการอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตากลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานบันทึกสถิติโลกไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก Guinness World Records (GWR)

calendar_today 14 มิถุนายน 2565 | 48 ครั้งรูปภาพประกอบเนื้อหา


ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ takpao.go.th มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้
ปฏิทินกิจกรรม