ไทย   Eng  

การสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ( ประเภทผู้มีทักษะ ) และพนักงานจ้างทั่วไป

การสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ( ประเภทผู้มีทักษะ ) และพนักงานจ้างทั่วไป

calendar_today 22 มิถุนายน 2565 | 75 ครั้งรูปภาพประกอบเนื้อหา


ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ takpao.go.th มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้
ปฏิทินกิจกรรม