ไทย   Eng  

ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขยื่นแบบแจ้งความประสงค์สมัครใจถ่ายโอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และขอช่วยราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขยื่นแบบแจ้งความประสงค์สมัครใจถ่ายโอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และขอช่วยราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566

calendar_today 18 ตุลาคม 2565 | 207 ครั้งข่าวประกาศของหน่วยงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ takpao.go.th มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้
ปฏิทินกิจกรรม