ไทย   Eng  

ประกาศสภา อบจ.ตาก เรื่อง ให้ใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญํติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

ประกาศสภา อบจ.ตาก เรื่อง ให้ใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญํติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

calendar_today 27 ตุลาคม 2565 | 161 ครั้งข่าวประกาศของหน่วยงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ takpao.go.th มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้
ปฏิทินกิจกรรม