ไทย   Eng  

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีบวงสรวง ขอพระบรมราชานุญาตจัดการแสดงละครประกอบแสงสีเสียงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดตาก

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีบวงสรวง ขอพระบรมราชานุญาตจัดการแสดงละครประกอบแสงสีเสียงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดตาก

calendar_today 27 ธันวาคม 2565 | 403 ครั้งรูปภาพประกอบเนื้อหา


ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ takpao.go.th มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้
ปฏิทินกิจกรรม

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/2p5h00