ไทย   Eng  

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่บุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่บุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

calendar_today 27 กุมภาพันธ์ 2566 | 114 ครั้งรูปภาพประกอบเนื้อหา


ข่าวการสร้างวัฒนธรรม NO GIFT POLICY อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ takpao.go.th มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้
ปฏิทินกิจกรรม