ไทย   Eng  

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เรื่อง รับถ่ายโอนบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เรื่อง รับถ่ายโอนบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

calendar_today 22 กันยายน 2566 | 113 ครั้งข่าวประกาศของหน่วยงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ takpao.go.th มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้
ปฏิทินกิจกรรม