ไทย   Eng  

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอบจ.ตาก รอบ 6 เดือน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ takpao.go.th มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้
ปฏิทินกิจกรรม