ไทย   Eng  

ว่าที่ ดร.ฑีฆะพล ทวีเกื้อกูลกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก(1) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1

ว่าที่ ดร.ฑีฆะพล ทวีเกื้อกูลกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก(1) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1

calendar_today 18 January 2023 | 107 TimesPhoto gallery


Activity News Related article

Related website

Event calendar