ไทย   Eng  

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงานนายอภิรักษ์ สุขนันตพงศ์
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

นางสาวขจี ศรีบุตรโรจน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาววรรณา อินทฉิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ takpao.go.th มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้
ปฏิทินกิจกรรม