ไทย   Eng  

ผังโครงสร้างบุคลากร

ผังโครงสร้างบุคลากรนางสาวนพวรรณ มีศรี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางสาวพิชชารีย์ เครือฟัก
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางวัจน์ธนัง ขุนแก้ว
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ takpao.go.th มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้
ปฏิทินกิจกรรม